Tartu Kõrgem Kunstikool | Arvutigraafika osakond | Meediakunsti eriala

Heiko Unt

Digitaalne tüpograafia
Diplomitöö

Juhendaja Andres Rõhu

Kaitstud 17. juuni 2002 - hindele "suurepärane"

Retsenseeris Peeter Marvet

 

SISUKORD

Eessõna
Sissejuhatus

Shriftid, mis neil vahet on?
True Type - shriftide ajalugu
Times (New) Roman
Shrifti kontuurid
Vihjamine
Shriftid ja “anti-aliasing”
OpenType shrift
ClearType
Pikselshriftid

Kokkuvõte
Lisa 1. Mõisted ja terminid
Lisa 2. OpenType tabelid

PDF - versioon (655 KB) - Download